วิธีการใช้งานโปรแกรมคาราโอเกะ All In One ยังไม่ครบครับกำลัง Updates อยู่ครับ

การใช้งานโปรแกรมคาราโอเกะ All In One Karaoke Player


เริ่มการใช้งานโปรแกรม


เข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม


การตั้งค่า

General (ตั้งค่าทั่วไป)

Lyric (ตั้งค่าสี ขนาด Font ของเนื้อร้อง)

Sound Device (เลือก Sound สำหรับเล่นเพลง)


เลือกค้นหารายการเพลง


การใช้งานรายการคิวเพลง

 การควบคุมการเล่นเพลง

 


การเปลี่ยนคีย์เพลง,ความเร็วเพลงในขณะที่เล่นเพลง


การเปลี่ยนพื้นหลังในการเล่นเพลง (ใช้เฉพาะ เพลง MIDI,AUDIO )


การปรับค่า MIDI Channel ในขณะเล่นเพลง


การนำเอา File เพลงเข้ามาเล่นในคิวเพลง

เป็นรายการนำเพลงเข้ามาเล่นชั่วคราวในรายการเพลงจากแผ่น VCD คาราโอเกะ , Midi File,Mp3

เป็นรายการนำเพลงเข้ามาเล่นชั่วคราวในรายการเพลงจากแผ่น VCD คาราโอเกะ , Midi File,Mp3


การแชร์เพลงให้คนอื่น

เป็นการแชร์เพลงที่มีในเครื่องเราให้แก่คนอื่นผ่านระบบเครือข่าย On-Line Internet การใช้งานนี้เราต้องทำการเชื่อมต่อกับระบบ Internet เสียก่อน และระบบ เครือข่ายนั้นต้องเป็นเครือข่าย แบบสาธารณะ (เป็น Public IP Address)


การเข้าไป Load เพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการแชร์เพลงไว้

เป็นการเข้าไป Load เพลง จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ที่ได้ทำการแชร์เพลงไว้ เข้ามาเก็บไว้ในเครื่องของเรา เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องสามารถเข้าไปใช้งาน Internet ได้ ให้ลองทดสอบเปิด Web Site อื่น ๆ ดูว่าเข้าไปใช้งานได้หรือเปล่า ถ้าต้องมีการใช้งานผ่าน Proxy ในกรณีที่ใช้งานภายในองค์กร ให้ตั้งค่า Proxy ที่ Options -> Share Song ในโปรแกรมคาราโอเกะด้วย


การนำเพลงจาก NCN Karaoke (ProPlus,Nick Karaoke , KaraOK , WinKara) เข้ามาเล่นในโปรแกรม

ให้ Copy Folder เพลงของ NCN คาราโอเกะมาไว้ที่เก็บเพลงของ All In One Karaoke

หรือ Folder อื่นที่ได้ติดตั้งโปรแกรมไว้ แล้วเข้าโปรแกรม Song Data Manager ทำการ Lister รายการเพลง


การทำไฟล์ ข้อมูลเพลง (Song Information File *.snf) สำหรับ Video Karaoke

 ให้ Copy File VCD Karaoke (*.DAT) จากแผ่นมาไว้ที่ <All In One>SongsVIDEOVCD

[SongInfo]

;Type=ประเภทของ file เพลง VIDEO,AUDIO,MIDI
Type=VIDEO

;SubType=ชนิดของ file เพลง -> VCD=Vcd Karaoke (*.DAT) , AVI=Mpeg4 (*.AVI)
SubType=VCD


;Album=ชื่อชุดเพลง
Album=Cool Love Karaoke 4

;Title=ชื่อเพลง
Title=ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้

;Key=คีย์เพลง
Key=C

;Tempo=ความเร็วเพลง
Tempo=86

;ArtistType=ประเภทศิลปิน -> M=ชาย , F=หญิง , MF=ศิลปินคู่
ArtistType=F

;Artist=คำร้อง (ศิลปิน)
Artist=THE SIS


;Author=ทำนอง (ผู้แต่ง,ผู้เรียบเรียง)
Author=THE SIS

;Rhythm=จังหวะ
Rhythm=SLOW

;Creator=ผู้จัดทำ
Creator=KARAOKE

;Company=ค่ายเพลง
Company=RS PROMOTION

;Charset=ภาษา
Charset=THAI

;Year=ปี ค.ศ.
Year=2004

;StartTime=เวลาที่เริ่มเล่นเพลง 0=เริ่มต้นเพลง
StartTime=20

;StopTime=เวลาที่หยุดเล่นเพลง 0=เล่นจนจบเพลง
StopTime=0การใช้งานตัวควบคุม Midi Channel และ Piano