1.ทำการขยายไฟล์์ชุดติดตั้ง จะได้ดังรูป

2.ทำการติดตั้งโปรแกรม Double Click ที่ setup.exe เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม

 

3 เลือก Folder ที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม ถ้าเครื่อง Compuer มี Hard Disk Drive มากกว่า 1 Drive
แนะนำให้ติดตั้งที่ Drive อื่นที่ไม่ใช่ C: เพราะถ้า Windows มีปัญหาต้องทำการ Format เครื่องใหม่
จะได้ไม่ต้องลงทะเบียนการใช้งานใหม่

 

4.เลือกชุด Component ในการติดตั้ง แนะนำให้เลือก Full installation สำหรับมือใหม่

 

5.แจ้งข้อมูลที่เลือกในการติดตั้ง click Install เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง

 

6.โปรแกรมทำการติดตั้งข้อมูลลงในเครื่อง Computer

 

7. ทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 

8.ที่หน้า Desktop จะมี icon eXtreme Karaoke และเมนูที่ Start Menu ดังรูป