Registration Agreementผู้ขอสมัครสมาชิกกรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน


ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกกระดานสนทนา


 • การสมัครสมาชิก http://www.karaoke-soft.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ http://www.karaoke-soft.com
  ให้ครบทุกข้อโดยเฉพาะ e-mail address  (กรุณาใช้ GMAIL) เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  ของ http://www.karaoke-soft.com หากทีมงานตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จทีมงานมีสิทธิ์
  ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 • ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก
  เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์
  ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
 • ขอความกรุณาสมาชิกเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเช่นควรใช้คำว่าเข้าใจ ไม่ใช้ เข้าจัย เป็นต้น
 • ห้ามมิให้ Post ข้อความหรือรูปภาพ พาดพิงถึง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรื่องศาสนาและการเมือง
 • ห้าม Post รูปภาพโป้ หรืออนาจาร ไม่เหมาะสม ไม่ควรตั้งชื่อหัวข้อเกิน 80 ตัวอักษรรวมสระ ไม่ใช้เครื่องหมาย *
 • ห้ามแจก,ขาย,หรือลง Link เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมที่ไม่ใช่ฟรีแวร์หรือสิ่งแก้ไขโปรแกรมเช่น patch,keygen,crack (ยกเว้นโปรแกรมทดลองใช้งาน)
 • ห้ามลงโฆษณา ประเภท MLM สร้างรายได้ ,สมัครงาน, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ, ระบบการทำงานจากที่บ้าน
 • ห้องซื้อขายสินค้าและบริการเบื้องต้นให้บริการเฉพาะท่านที่ซื้อ Hardlock เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นให้กับเพื่อนสมาชิก กระดานสนทนาแห่งนี้มิได้จัดเก็บค่าโฆษณา ท่านที่เข้ามาขายของอย่างเดียวไม่เคยสนทนาหรือร่วมกิจกรรม งานบุญ งานบาป สมควรพิจารณาตนเองด้วยนะครับ
 • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง http://www.karaoke-soft.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
  ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน หากท่านละเมิด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 • สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ดได้
 • ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน http://www.karaoke-soft.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ทีมงาน http://www.karaoke-soft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบและกู้กระทู้ต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และมิรับผิดชอบต่อข้อความ และรูปภาพที่ปรากฏในกระดานสนทนาที่สมาชิกโพสต์หรือสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทีมงาน http://www.karaoke-soft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ไม่ได้ login ติดต่อกันนาน 120 วันได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 • ทีมงาน http://www.karaoke-soft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของผู้ดูแลระบบและทีมงานถือเป็นการสิ้นสุดในกรณีการเกิดข้อพิพาทในกระดานสนทนาแห่งนี้

*** โปรดตรวจสอบ e-mail ของท่านด้วยนะครับ โดยเฉพาะในถังขยะ ***
ภายใน 5 วัน ไม่ตอบรับระบบจะลบข้อมูลที่สมัครออก