Author Topic: ขอขอบพพระคุณที่อนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน  (Read 129 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline บุญธรรม ปินชัย

  • ลงทะเบียน HL
  • กำเนิดใหม่
  • *
  • Posts: 10
  • Hardlock#80003852;HL#2314491F ป๊อก
โรงเรียนบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา สังกัด สพป.พเยา เขต๒
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร(ผู้ใหญ่ใจดี)ุที่กรุณาสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี ๒๕๖๒ ทีได้อนุเคราะห์ทำซาวด์เพลงให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปงใหม่ ได้นำไปช้ในการแข่งขันครั้งเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและทีมงานจงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป